Hoạt động kinh doanh ngân hàng đang cải thiện rõ

Hoạt động kinh doanh ngân hàng đang cải thiện rõ

Hoạt động kinh doanh ngân hàng đang cải thiện rõ

Hoạt động kinh doanh ngân hàng đang cải thiện rõ rệtTheo thông tin mới được Ngân hàng Nhà nước công bố, tính tới thời điểm hiện tại, tổng tài sản ngành ngân hàng đã tăng tới 37% so với một năm trước đó.

Kết quả trên dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rết trong năm vừa qua so với năm trước đó, thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu, dư nợ tín dụng giảm đáng kể về mức dưới 3%, mức độ rủi ro các nhóm khách hàng giảm….

Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng đang lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế và khả năng hấp thụ vốn vay cũng như triển vọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2016.

( trích cafef)

Share this post