CÀI ĐẶT DỊCH VỤ SMS BANKING TÍCH HỢP TỪ HỆ THỐNG eFUND

CÀI ĐẶT DỊCH VỤ SMS BANKING TÍCH HỢP TỪ HỆ THỐNG eFUND

CÀI ĐẶT DỊCH VỤ SMS BANKING TÍCH HỢP TỪ HỆ THỐNG eFUND

“SMS banking” là dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động. Và hiện tại, SMS Banking đang là dịch vụ ngày càng phổ biến mang lại những lợi ích cho cả khách hàng sử dụng trong việc chủ động quản lý tài khoản của mình tại tổ chức tín dụng. Đối với Quỹ tín dụng, SMS – Banking không chỉ mang lại những lợi ích từ việc tạo ra một sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng của mình mà còn có khả năng tăng thu nhập ổn định cho Quỹ.

rsz_bank-alert

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG – SMS banking sẽ giúp khách hàng:
* Nhận tin nhắn tự động thông báo thay đỏi số dư tài khoản: Là dịch vụ giúp khách hàng quản lý các biến động số dư tài khoản tiền gửi của mình. Khi có giao dịch gửi/rut phát sinh liên quan, hệ thống eFUND sẽ gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng qua số điện thoại khách hàng đã đăng ký sử dụng.
* Nhận tin nhắn tự động thông báo: Nhắc nợ vay, nộp tiền đối với sảm phẩm “tiết kiệm gửi góp”, thông báo lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay từ quỹ tín dụng.
* Nhận tin nhắn tự động chúc mừng sinh nhật, chúc mừng các ngày lễ, Tết từ Quỹ tín dụng.
* Nhận thông tin thông báo các sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng từ Quỹ tín dụng.

CÀI ĐẶT DỊCH VỤ:

  • Quỹ tín dụng đang sử dụng phần mềm eFUND khi đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking sẽ được cán bộ kỹ thuật của NGV tiến hành cài đặt online từ xa mà không cần phải nâng cấp hay thay đổi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến nền tảng công nghệ hiện tại của Quỹ.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking của Quỹ tín dụng chỉ cần đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn khi tham gia giao dịch tại Quỹ.
    Dịch vụ eFUND – SMS banking đáp ứng tất cả các loại điện thoại di động và mạng đi động hiện có tại Việt Nam.

NGV GROUP luôn đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất, lợi ích nhất tới các Quỹ tín dụng đang sử dụng phần mềm eFUND và các Khách hàng liên quan.

Share this post