Lễ ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm tài chính “mFinance”

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm tài chính “mFinance”

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm tài chính “mFinance”

Tiếp nối thành công tại thị trường Myanmar. Ngày 25/07/2016 vừa qua, tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa DCND Lào đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm tài chính “mFinance” cho Công ty tài chính Vi Mô Lào Việt (LMF) giữa Ngân hàng Liên Doanh Lào Việt (Lao Viet Bank) và Công ty Cổ phần NGV (NGV Corporation)

Le ky ket hop dong trien khai phan mem mFinance

 

 

 

Đại diện Công ty CP NGV và Đại diện Ngân hàng LaoVietBank

                                                                                                       Đại diện Công ty CP NGV và Đại diện Ngân hàng LaoVietBank

Le ky ket hop dong trien khai phan mem mFinance 5

 

Le ky ket hop dong trien khai phan mem mFinance

 

Le ky ket hop dong trien khai phan mem mFinance

Share this post