Nâng cao vị thế và công năng ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân

Nâng cao vị thế và công năng ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân

Sáng ngày 29/6/2020, Đại hội thành viên năm 2019 kết hợp Lễ kỷ niệm 25 năm phát triển của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) đã diễn ra tại Hà Nội. Tiếp nối hành trình 25 năm qua, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 một lần nữa khẳng định vai trò là trụ đỡ cho sự phát triển của hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) của NHHT, trong năm 2019.

“Bà đỡ” phát triển hệ thống QTDND

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú biểu dương và ghi nhận NHHT trong hành trình 25 năm nói chung và riêng năm 2019 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ quản lý của NHNN đối với hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực và tạo động lực cho các QTDND, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội

Điều đó có thể thấy rõ qua những con số định lượng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHHT năm 2029, như huy động vốn và cho vay đều đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 10,07% và 2,82%. Trong đó, cho vay hệ thống QTDND chiếm tỷ trọng khoảng 28% tổng dư nợ của NHHT, hỗ trợ kịp thời nhu cầu mở rộng tín dụng của các QTDND hoạt động hiệu quả, an toàn, cũng như xử lý khó khăn tạm thời cho các QTDND trong chi trả tiền gửi. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm xuống còn 1,41%. Tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả nợ đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ giảm còn 2,83%.

Vai trò ngân hàng hệ thống với mục tiêu là liên kết đảm bảo an toàn hệ thống ngày càng rõ nét thông qua hoạt động đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và triển khai mạnh mẽ đến các QTDND. Trong năm 2019, với những thành viên QTDND làm ăn hiệu quả, an toàn có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để cho vay thành viên, NHHT đã kịp thời điều chỉnh cho vay mở rộng tín dụng linh hoạt theo quy chế điều hòa vốn nhằm hỗ trợ hoạt động của hệ thống QTDND. Các sản phẩm cho vay liên kết với QTDND cũng đa dạng phong phú như sản phẩm cho vay liên kết với QTDND để triển khai cho vay có tài sản đảm bảo đối với giáo viên tại các trường học, sản phẩm cho vay hợp vốn của NHHT với QTDND để cho vay các thành viên của QTDND. Cùng với đó là việc triển khai dịch vụ chuyển tiền điện tử, sản phẩm thẻ ghi nợ…

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2019, NHHT đã tổ chức 2 khóa đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền điện tử cho 53 QTDND, kết nạp 29 QTDND tham gia thành viên hệ thống CF-eBank. Tính đến hết năm 2019, NHHT đã đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền cho 1.789 học viên là lãnh đạo và cán bộ của 702 QTDND; Cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán cho 334 QTDND thành viên hệ thống CF-eBank, với hạn mức tín dụng được cấp là 373,6 tỷ đồng. Trong đó, có 298 QTDND sử dụng hạn mức thấu chi với doanh số phát sinh thấu chi là 3.914 tỷ đồng.

NHHT cũng đã tích cực hoàn thiện cơ chế chính sách về nghiệp vụ cho vay QTDND đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động và yêu cầu phát triển an toàn hiệu quả của hệ thống. Đồng thời, tích cực phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tham gia xử lý các QTDND yếu kém thông qua việc cho vay hỗ trợ thanh khoản, miễn giảm lãi suất cho các quỹ gặp khó khăn tài chính, cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành hoặc tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với các QTDND yếu kém…

Hiện NHHT đang cử 23 cán bộ giữ các chức vụ phó giám đốc, trưởng phó phòng của NHHT đến đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, giám đốc, kế toán trưởng QTDND, tham gia Ban kiểm soát đặc biệt. Các cán bộ này đều do NHHT trả lương cũng như mọi chi phí ăn nghỉ, đi lại.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Hai trọng tâm và năm trụ cột phát triển NHHT

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 25 năm xây dựng, trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu để phát triển và hội nhập; Trong những năm tới định hướng chiến lược phát triển của NHHT sẽ tập trung vào 2 trọng tâm chính là tập trung triển khai các nhiệm vụ đối với QTDND thành viên và tiếp tục tái cơ cấu hoạt động để xây dựng NHHT trở thành Ngân hàng đầu mối của các QTDND với 5 nhiệm vụ trụ cột là:

Một là, tăng cường quy mô và năng lực tài chính; Hai là, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả; Mở rộng và phát triển mạng lưới tiếp cận thành viên, tăng cường sự hiện diện trên các địa bàn nông nghiệp, nông thôn; Ba là, nâng cao chất lượng tài sản, tăng cường kiểm soát chất lượng cho vay, đảm bảo giảm nợ xấu theo đúng Kế hoạch tái cơ cấu; Bốn là, phát triển công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới hiện đại hướng tới phục vụ và chuyển giao cho các QTDND thành viên; Năm là, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng động, sáng tạo.

Tổng Giám đốc NHHT Đỗ Mạnh Hùng

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Phát huy vai trò đầu mối liên kết hệ thống

Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHHT đã đạt được trong năm 2019 và giai đoạn đầu năm 2020, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã chỉ ra những thách thức trong hoạt động của NHHT cũng như hệ thống QTDND năm 2020. Đó là những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 đang rõ dần trong bức tranh kinh tế quý 2. Nhiều quốc gia vẫn chưa mở cửa thông thương sẽ gây khó khăn cho việc khôi phục phát triển sản xuất không chỉ của DN mà còn tới cả các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ vốn là đối tượng cho vay của các QTDND. Trong khi đó, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta. Là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cũng là năm đánh giá, tổng kết Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt để chuẩn bị xây dựng phương án cơ cấu lại trong giai đoạn 2021-2026.

“Trong bối cảnh đó, hệ thống QTDND nói riêng không chỉ phải nhận diện rõ những khó khăn thách thức mà đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm chính trị đối với sự phát triển của đất nước và với chính chúng ta”, Phó Thống đốc nhấn mạnh. Vì vậy để đảm bảo đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm lớn trong năm 2020 đối với hệ thống QTDND.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trao Cờ thi đua của NHNN cho NHHT

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trao Cờ thi đua của NHNN cho NHHT

Đối với NHHT, Phó Thống đốc nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được NHNN phê duyệt tại Quyết định 03/QĐ-NHNN ngày 8/1/2018. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường liên kết hệ thống thông qua việc chú trọng thực hiện công tác điều hòa vốn hiệu quả, an toàn nhằm hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho các QTDND để đảm bảo thanh khoản, mở rộng tín dụng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm cho hệ thống QTDND phát triển ổn định, an toàn và bền vững. Từng bước vươn tới phục vụ, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển chung của các loại hình kinh tế hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.

NHHT cũng cần tích cực đầu tư phát triển công nghệ, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cho QTDND và thành viên của QTDND; Cung ứng sổ tiết kiệm trắng (phôi sổ tiết kiệm) cho QTDND kịp thời đảm bảo an toàn, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định để phục vụ cho việc giám sát của NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố về quản lý sổ tiết kiệm đối với các QTDND; Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền, thẻ… cho cán bộ QTDND.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã trao bằng khen của Liên minh Hợp tác xã cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã trao bằng khen của Liên minh Hợp tác xã cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Thống đốc cũng yêu cầu NHHT làm tốt vai trò giám sát QTDND, tư vấn, cảnh báo kịp thời những vấn đề rủi ro cho QTDND trên cơ sở kết quả giám sát. Trường hợp các QTDND vi phạm quy định, phải báo cáo NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố để chấn chỉnh kịp thời.

Với định hướng trao nhiều thẩm quyền cho NHHT trong việc hỗ trợ NHNN kiểm tra, giám sát hệ thống QTDND, Phó Thống đốc cho biết, trong năm 2020, NHNN sẽ giao nhiều hơn nữa các cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động của QTDND theo yêu cầu của NHNN về đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đề nghị NHHT tích cực tham gia xử lý QTDND yếu kém theo chỉ đạo của NHNN, kịp thời hỗ trợ cán bộ lãnh đạo cho các QTDND khi NHNN yêu cầu.

NHHT cũng cần phối hợp với Hiệp hội QTDND và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc đào tạo cán bộ QTDND nhằm nâng cao năng lực trình độ quản lý, điều hành và tác nghiệp trong hoạt động. Hỗ trợ Hiệp hội QTDND thực hiện có hiệu quả vai trò cầu nối giữa hệ thống QTDND với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và tính liên kết trong hoạt động của hệ thống QTDND.

Tổng Giám đốc NHHT Đỗ Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội

Tổng Giám đốc NHHT Đỗ Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội

Đối với các QTDND, trên cơ sở mục tiêu hoạt động của hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Phó Thống đốc đề nghị các QTDND tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, QTDND phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hợp tác xã, hướng hoạt động QTDND vì lợi ích của thành viên. Việc cho phép mở rộng quy mô hoạt động phải dựa trên nền tảng trình độ học vấn, năng lực quản trị điều hành của hội đồng quản trị, ban điều hành, cũng như khả năng quản trị rủi ro của QTDND, tránh hình thức quản trị theo kiểu gia đình.

Phó Thống đốc yêu cầu các QTDND tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và của NHNN về hoạt động của QTDND; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực sự của công tác kiểm soát nội bộ, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, luân chuyển vị trí…; Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, cảnh báo của NHNN, NHHT không để tái phạm các hành vi sai phạm đã khuyến nghị, cảnh báo. Đồng thời, QTDND phải điều chỉnh tổ chức, hoạt động và tuân thủ theo đúng Thông tư 21/2019/TT-NHNN và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động QTDND để đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững theo nguyên tắc hợp tác xã với mục tiêu hỗ trợ thành viên.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính đến các thành viên, từng bước củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu và thị phần hoạt động của QTDND ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt là thực hiện tốt và nghiêm túc, trách nhiệm của thành viên NHHT và Hội viên Hiệp hội QTDND Việt Nam nhằm xây dựng mối liên kết hệ thống chặt chẽ, góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động của từng QTDND cũng như của cả hệ thống.

Đối với Hiệp hội QTDND, cần làm tốt vai trò đầu mối tổ chức liên kết hệ thống QTDND, tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, đồng thời chuyển các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ QTDND theo Quyết định 1011/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc lưu ý Hiệp hội chú trọng đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đặc biệt là xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Hiệp hội với NHHT và các QTDND hội viên, giữa NHHT với QTDND và giữa các QTDND với nhau; qua đó góp phần thúc đẩy toàn bộ hệ thống TCTD là hợp tác xã phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

Đánh giá cao các thế hệ cán bộ lãnh đạo NHHT và toàn thể cán bộ công nhân viên NHHT trong suốt 25 năm qua đã tận tụy sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, đổi mới và ngày càng hoàn chỉnh cơ chế chính sách, mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động từ hội sở chính đến các chi nhánh, Phó Thống đốc cũng ghi nhận những công lao đóng góp xây dựng NHHT trong suốt quá trình 25 năm từ những ngày đầu mới mẻ khi thí điểm và triển khai theo mô hình Quỹ tín dụng Desjardins Canada cho đến hôm nay là một hệ thống khá hoàn chỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà NHHT đã nỗ lực đạt được trong năm 2019 cũng như trong suốt 25 năm qua, xứng đáng với danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhì mà Đảng, Nhà nước đã hai lần trao tặng và những danh hiệu cao quý khác mà Đảng, Chính phủ, NHNN, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiều lần trao tặng.

“Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, NHNN và chính quyền địa phương, NHHT và hệ thống QTDND sẽ nỗ lực khắc phục được những tồn tại, hạn chế và đạt được những kết quả tích cực hơn trong thời gian tới; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2018-2021”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đặt kỳ vọng.

Cần chuyển mạnh hơn sang cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể

25 năm qua, NHHT luôn khẳng định vị thế là ngân hàng của QTDND cùng với các ngân hàng thương mại giữ vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường tài chính tiền tệ trong nước.

NHHT là thành viên tích cực năng động và có trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. NHHT và hệ thống QTDND đã góp phần cùng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã khắc phục được những yếu kém kéo dài lâu nay, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước khẳng định vai trò, vị trí nền tảng trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đó có QTDND và NHHT là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về phát triển hợp tác xã, tái cơ cấu hệ thống QTDND, đối với NHHT tiếp tục hoạt động theo đúng tính chất mục tiêu, và cơ chế của điều lệ. Bên cạnh chức năng liên kết bảo đảm an toàn hệ thống QTDND, đề nghị NHHT chuyển mạnh hơn sang cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã với hơn 2,5 vạn hợp tác xã, 100 nghìn tổ hợp tác và 100 liên hợp tác xã với tổng số lao động nhân khẩu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến gần 30 triệu người, nhất là khu vực nông thôn. Mỗi năm cả nước thành lập mới 2.000-2.500 hợp tác xã, 7.000 tổ hợp tác, 20 liên hợp tác xã cho thấy khu vực này đầy tiềm năng phát triển. Vì vậy, tôi đề nghị trong chiến lược, kế hoạch hoạt động của NHHT trong năm 2020 cần có sự quan tâm nhiều hơn về mặt mục tiêu, giải pháp bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chính của mình thì cũng hướng đến thị phần, thị trường hợp tác xã khu vực nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Tôi cũng đề nghị NHHT xã tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu hệ thống QTDND.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

Nguồn: Nhất Thanh – Thời báo ngân hàng

Share this post