Ngân hàng có tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng được lập công ty tài chính

Ngân hàng có tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng được lập công ty tài chính

Ngân hàng phải có tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng mới được lập công ty tài chính                                                                                Ngân hàng

Nếu là doanh nghiệp Việt Nam, muốn làm cổ đông sáng lập công ty tài chính phải có vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng. TCTD nước ngoài muốn lập công ty tài chính phải có tổng tài sản trên 10 tỷ USD…

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2016.

Theo đó, thời gian hoạt động của các công ty tài chính, cho thuê tài chính theo quy định này có thời hạn hoạt động tối đa là 50 năm.

Thông tư quy định, để tham gia là cổ đông sáng lập của TCTD phi ngân hàng cổ phần, nếu là doanh nghiệp Việt Nam thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng; tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ và phải tuân thủ việc góp vốn theo quy định của pháp luật liên quan.

Nếu cổ đông sáng lập là NHTM Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện như: Có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định; Không vi phạm các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN trong năm liền kề trước năm nộp hồ xin cấp Giấy phép; Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu sau khi góp vốn thành lập TCTD phi ngân hàng; Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 2 năm trước liền kề.

Để tham gia làm thành viên sáng lập TCTD phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn, nếu là doanh nghiệp Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng; tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ.

Với các ngân hàng thương mại Việt Nam, ngoài các điều kiện nêu trên, Ngân hàng thương mại Việt Nam còn phải đáp ứng các điều kiện: Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; Cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp TCTD phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản; Không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của TCTD khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập TCTD phi ngân hàng; Không được dùng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Với các tổ chức tín dụng nước ngoài, để tham gia làm thành viên sáng lập công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các TCTD này phải kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp giấy phép; Có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

TCTD nước ngoài không được vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong 5 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp giấy phép.

Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng từ mức ổn định trở lên, mức có khả năng thực hiện các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điêu kiện kinh tế biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi.

Được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ đánh giá đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của nước nguyên xứ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp giấy phép.

Đặc biệt, các TCTD này không phải là cổ đông chiến lược, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của TCTD khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Trường hợp TCTD nước ngoài là công ty tài chính cho thuê thì số dư cho thuê tài chính và cho vay phải chiếm tối thiểu 70% tổng tài sản của công ty. Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, chủ sở hữu, các thành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng TNHH.

Share this post