Ngân hàng nhà nước công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Ngân hàng nhà nước công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ

NHNN công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.                                                               NHNN công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiên tệTheo đó, NHNN công bố 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ.

Cụ thể, tên thủ tục hành chính: Chấp thuận đề nghị phát hành trái phiếu trong nước của năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế: Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của NHNN quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản; Cơ quan thực hiện: NHNN

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên được đăng tải chi tiết tại mục Dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử NHNN hoặc tại file đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2016.

( trích thoibaonganhang)

Share this post