Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang hội nghị tổng kết năm 2015

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang hội nghị tổng kết năm 2015

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang hội nghị tổng kết năm 2015

Ngày 19/1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có ông Lê Văn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Đậm- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang cho biết: năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách tiền tệ, điều hành tín dụng theo hướng mở rộng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng.                                                       ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-chi-nhanh-tinh-tien-gian-hoi-nghi-tong-ket-nam-2015

Trong năm 2015, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt hơn 38 ngàn tỉ đồng, tăng gần 7.000 tỉ đồng so với đầu năm 2015, tỉ lệ tăng 20,56%. Hiện tại Tiền Giang có 23/26 ngân hàng có vốn huy động tăng so với năm trước, cao nhất là ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế đến là Ngân hàng Đầu tư và phát triển, tổng dư nợ của các ngân hàng  đạt 28.805 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm 0,73% so với năm 2014. Nguồn tín dụng được các ngân hàng đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu về vốn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của tỉnh. Đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong công tác hỗ trợ thành viên, giúp thành viên có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả, nâng cao mức sống gia đình góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016 là năm đầu tiên  thực hiện kế hoạch năm 5 của tỉnh (2016-2020), không chỉ chủ động thực hiện các chính sách tiền tệ, ngành ngân hàng cố gắng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 18 đến 20%, thực hiện nghiêm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên theo đúng qui định, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của ngành ngân hàng trong công tác hỗ trợ vốn vay cho các thành phần kinh tế trong  năm qua. Ông đề nghị ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đưa ra các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động theo định hướng của ngân hàng Nhà nước và theo tín hiệu thị trường, nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chú trọng công tác thanh, kiểm tra giám sát ngân hàng,  đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đúng pháp luật.

( trích daiphatthanh-truyenhinhtiengiang)

Share this post