Quỹ tín dụng nhân dân Tề Lỗ – Nguồn vốn hoạt động đạt trên 115 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân Tề Lỗ – Nguồn vốn hoạt động đạt trên 115 tỷ đồng

Được thành lập từ tháng 5 năm 1995, sau 20 năm phát triển, Quỹ tín dụng nhân dân xã Tề Lỗ (Yên Lạc) từ 100 thành viên ban đầu, đến nay đã phát triển lên 1.203 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động tính đến ngày 31-10-2015 đạt trên 115 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 99 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại.

Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Tề Lỗ (Yên Lạc)

Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Tề Lỗ (Yên Lạc)

Với mức vay cao nhất là 500 triệu đồng/món vay, trong những năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân  xã Tề Lỗ đã giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã có vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Với mục tiêu hoạt động chủ yếu là hỗ trợ các thành viên có vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, phát huy lợi thế gần dân, sát dân, Quỹ tín dụng nhân dân đã và đang là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện cho những thành viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương. Nhờ hoạt động hiệu quả mà trong những năm qua, tỷ lệ nợ xấu của quỹ luôn được kiểm soát ở mức thấp, các hộ dân vay vốn đều trả gốc và lãi đúng hạn, tiềm ẩn rất ít rủi ro.

(http://baovinhphuc.com.vn)

Share this post