Ngân hàng VPBank báo lãi đậm từ dịch vụ quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng

Ngân hàng VPBank báo lãi đậm từ dịch vụ quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng

Ngân hàng VPBank báo lãi đậm từ dịch vụ quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng quý 1 đạt 6,8%, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Phòng GD VPBank

                                                             Phòng GD VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019.

Theo đó, hết quý 1/2019 ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng 6,8%, cao gấp hơn 2 lần so với mức tăng trưởng 3,1% cùng kỳ năm trước, đồng thời gấp gần 3 lần mức tăng chung của toàn ngành.

Tổng thu nhập thuần từ các hoạt động kinh doanh đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ, tăng nhẹ 1,1%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 37,4% trong khi tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) đạt 9,2%.

Đáng chú ý, trong các hoạt động thì mảng dịch vụ đã đem lại cho VPBank khoản lợi nhuận tới 745 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước, với riêng ngân hàng mẹ là 473 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Như vậy tính đến thời điểm này, VPBank là ngân hàng thứ 4 báo lãi tăng mạnh từ dịch vụ trong quý đầu năm nay, cùng với TPBank, VIB và MBBank.

Theo giải thích của ngân hàng, tăng trưởng vượt bậc về lãi từ hoạt động dịch vụ chứng minh thành công bước đầu trong chiến lược tăng trưởng thu nhập phí, cùng với các kết quả về số hóa các dịch vụ ngân hàng, góp phần đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng.

VPBank cho biết thêm hoạt động của ngân hàng riêng lẻ vẫn là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh quý 1. Bên cạnh đó, FE Credit – công ty con của ngân hàng – cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, số lượng giải ngân trong 3 tháng đầu năm của công ty tài chính tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây VPBank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng tiêu chuẩn Basel II theo Thông tư 41 kể từ đầu tháng 5/2019, sớm hơn so với kế hoạch. Theo định hướng của NHNN thì những ngân hàng áp dụng sớm Basel II sẽ được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác. Ngân hàng sẽ đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 26/4 tới tại Hà Nội.

(Trích cafef.vn)

Share this post