NGV GROUP cài đặt miễn phí thông tư 11 cho các Quỹ Tín dụng đang sử dụng phân hệ báo cáo Thanh Tra giám sát.

NGV GROUP cài đặt miễn phí thông tư 11 cho các Quỹ Tín dụng đang sử dụng phân hệ báo cáo Thanh Tra giám sát.

NGV GROUP cài đặt miễn phí thông tư 11 cho các Quỹ Tín dụng đang sử dụng phân hệ báo cáo Thanh Tra giám sát.

goi-trien-khai-phan-mem-qtdnd-efund-tiet-kiem-nhat-logo

Sau thời gian hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư 35, một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo đã được các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phản ánh và được các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp thu, rà soát.

Trong đó, nhiều kiến nghị vướng mắc của các đơn vị được các Vụ, Cục đề xuất sửa đổi nội dung yêu cầu báo cáo nhằm hướng dẫn rõ cho các tổ chức tín dụng để thực hiện cũng như một số yêu cầu báo cáo cần thiết được sửa đổi để đảm bảo tính khả thi trong quá trình báo cáo.

Do đó, ngày 17/4/2018, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

thong tu 11 ngan hang nha nuoc

NGV GROUP đánh giá về hệ thống báo cáo theo thông tư 11 bao gồm 3 phần chính gồm: Đầu tư đối với nền kinh tế; Huy động vốn; Thanh Toán và ngân quỹ

Trong đó:

Phần Đầu tư đối với nền kinh tế có 5 mẫu biểu báo cáo:

  1. Báo cáo dư nự tín dụng phân theongành kinh tế (theo ngành kinh doanh chính của khách hàng) báo cáo này gồm hai phần: Dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp). Phần 2 là mua và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC)
  2. Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) phân theo ngành kinh tế (theo mục đích sử dụng vốn vay của từng khoản vay)
  3. Báo cáo dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức, cá nhân. Báo cáo này cũng chia làm hai phần: Dư nợ tín dụng và Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC)
  4. Báo cáo dư nợ tín dụng đối với một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp
  5. Báo cáo dư nợ tín dụng (không bao gồm mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Phần HUY ĐỘNG VỐN: Có hai báo cáo: Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo ngành kinh tế và Báo cáo huy động vốn từ khách hàng theo loại hình sản phẩm

Phần Ngân Quỹ có hai báo cáo: Báo cáo thu chi các loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ và Báo cáo thu giữ tiền giả.

Theo như thông cáo báo chí ngày 18/04/2018 thì Thông tư số 11/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018.

Công ty cổ phần NGV đã phát triển hoàn thiện hệ thống báo cáo thông tư 11 – đang giai đoạn kiểm thử và chạy thử nghiệm. Kế hoạch cập nhật thông tư 11 cho các Quỹ tín dụng sẽ được công bố qua Email và các kênh truyền thông của NGV GROUP.

 

Share this post