Khách hàng cập nhật thông tin tiền gửi tiết kiệm dễ dàng qua SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND

Khách hàng cập nhật thông tin tiền gửi tiết kiệm dễ dàng qua SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND

Khách hàng  cập nhật thông tin tiền gửi tiết kiệm dễ dàng qua SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND

SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND - Thông báo thay đổi số dư tiền gửi tới khách hàng qua điện thoại di động

SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND – Thông báo thay đổi số dư tiền gửi tới khách hàng qua điện thoại di động

Khách hàng gửi tiền tại đơn vị Quỹ tín dụng không nên bỏ qua tiện ích thông báo thay đổi số dư tài khoản tiền gửi qua tin nhắn di động cá nhân – SMS Banking.

Sau khi kích hoạt dịch vụ SMS Banking thành công, Quý khách hàng có thể bắt đầu quản lý tài khoản tiền gửi của mình ở mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng một tin nhắn.

SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND - Thông báo thay đổi số dư tiền gửi tới khách hàng qua điện thoại di động của khách hàng

SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND – Thông báo thay đổi số dư tiền gửi tới khách hàng qua điện thoại di động của khách hàng

Dịch vụ mang lại cho khách hàng:

  1. Tra cứu thông tin tổng hợp tiền gửi tiết kiệm ở bất kỳ thời gian nào: Soạn tin nhắn theo cú pháp mà đơn vị Quỹ tín dụng cung cấp.

Kết quả trả về là thông tin về sổ tiền gửi, ngày lĩnh lãi…

  1. Tự động nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư khi có bất kỳ biến động nào từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.

Lợi ích: Khách hàng kiểm soát được rủi ro không mong muốn từ phía đơn vị Quỹ.

SMS Banking tích hợp trên phần mềm eFUND giúp khách hàng luôn chủ động và yên tâm kiểm soát thông tin tài chính cá nhân quan trọng của mình.

Share this post