NGV GROUP đối tác bền vững của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Tỉnh Thái Bình

NGV GROUP đối tác bền vững của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Tỉnh Thái Bình

NGV GROUP đối tác bền vững của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Tỉnh Thái Bình

tinh thai binh

Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, kinh tế nông nghiệp chiếm 85%. Theo Wikipedia năm 2017, Thái Bình có 1.790.500 người với mật độ dân số 1.138 người/km².

Với địa lý – kinh tế và dân số như vậy, Thái Bình được chọn là một trong những tỉnh đi đầu trong lĩnh vực thí điểm thành lập hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, tính đến nay toàn tỉnh đã thành lập gần 100 Quỹ tín dụng.

quy tin dung nhan dan chi hoa

Thời gian đầu hệ thống Quỹ tín dụng mới thành lập đã gặp rất nhiều khó khăn cả về nhân sự, trình độ cán bộ và cơ sở vật chất. Thông qua việc nhận gửi tiền và cho vay từ các thành viên tham gia và của người dân trên địa bàn hoạt động của Quỹ. Hệ thống Quỹ tín dụng trong tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt mục tiêu tương trợ cho các thành viên tham gia nhằm phát triển kinh tế cá nhân, tập thể và kinh tế địa phương.

Cụ thể: Quỹ tín dụng đã tạo điều kiện vay vốn cho người buôn bán nhỏ lẻ, có nguồn vốn kịp thời với lãi suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nông nghiệp, trang trại, tạo công ăn việc làm cho người lao động nghèo, người sản xuất nhỏ lẻ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, góp phần vào việc hạn chế cho vay nặng lãi tại các khu chợ, khu dân cư.

Từ đó, các Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương, thực hiện đúng chính sách của nhà nước: xóa đói giảm nghèo và các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để có được chặng đường phát triển và đạt được những thành tích đáng ghi nhận thì phải nói đến sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước; sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên. Trong đó, cũng không thể thiếu được những cải tiến trong công tác quản lý như việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, chuyên môn.

quy tin dung Thanh Nê

Hiện nay, quy mô hoạt động của các QTDND trên địa bàn Tỉnh Thái Bình phát triển không ngừng. Nhiều quỹ tín dụng đã có những hoạt động mở rộng và tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại như chi trả ngoại tệ và chuyển tiền trong nước kết hợp với các ngân hàng thương mại. Để cung cấp dịch vụ tài chính ngày càng hiện đại và ngày một tốt hơn cho khách hàng,100% Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình đã chọn phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND của Công ty cổ phần NGV để thực hiện tin học hóa toàn bộ hoạt động chuyên môn và kinh doanh của Quỹ, nhằm mục tiêu cung cấp tới khách hàng dịch vụ tài chính ngân hàng hiệu quả nhất.

Untitled

Gần 10 năm đồng hành với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình – Phần mềm QTDND eFUND đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình. Nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho hệ thống Quỹ tín dụng – Công ty cổ phần NGV cam kết luôn đồng hành cùng đơn vị, và luôn sẵn sàng hỗ trợ đơn vị giải quyết mọi khó khăn liên quan.

Share this post