Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

                                             Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử, hướng dẫn hồ sơ thầu EPC, hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế rừng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.

Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg về việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10. Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử để các cơ quan quản lý thực hiện các thủ tục về thuế và các thủ tục hành chính khác.

Các tổ chức tín dụng cũng có thể dùng tờ khai này để tiến hành thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Ngoài ra, thông tin từ tờ khai điện tử có thể dùng để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu gói EPC

Trước những bất cập về thủ tục hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu EPC (nhà thầu thực hiện cả phần tư vấn, mua nguyên vật liệu và lắp đặt thi công xây dựng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu đối với gói EPC.

Hướng dẫn này bắt đầu áp dụng từ 1/10 với tất cả các đối tượng phù hợp với điều khoản của gói EPC.

EPC được áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn.

EPC phù hợp với các công trình công nghiệp cơ khí, điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải mà việc thiết kế và sản xuất thiết bị không thể tách rời do yêu cầu cao của tính đồng bộ.

Đối với các gói thầu EPC sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận sẽ có thể áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu này. Bên mời thầu có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung miễn là tuân theo theo luật quốc tế và thỏa thuận giữa Việt Nam với nhà đầu tư.

Hỗ trợ kinh tế bảo vệ phát triển rừng ven biển

Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2016/NĐ-CP hỗ trợ tất cả cá nhân tổ thưc đang bảo vệ, phát triển kinh tế rừng ven biển.

Từ ngày 10/10, ngân sách sẽ hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển tối đa bằng 1,5 lần so với mức hiện hành.

Bên cạnh đó, các đối tượng đang thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/hécta trong thời gian 5 năm (bình quân 800.000 đồng/hécta/năm).

Ngoài ra, việc lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên cũng sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ha, chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với diện tích mới khoán.

Người dân được cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường, biển đảo

Theo Thông tư 20/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, người dân sẽ được khai thác thông tin dữ liệu gốc từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10.

Dữ liệu gốc là các dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thu thập được, chưa được xử lý qua bất kỳ khâu biên tập, chuẩn hóa số liệu nào.

Các cá nhân tổ chức có thể khai thác thông tin qua mạng điện tử, hình thức hợp đồng hoặc phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu.

Viettel thí điểm quản lý quỹ tiền lương

Nghị định 121/2016 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10.

Nghị định cho phép Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội được giao ổn định đơn giá tiền lương (tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương) trong giai đoạn 2016 – 2020 trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện bình quân của giai đoạn 2011 – 2015.

Viettel có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện hằng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 3%.

Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương thực hiện của công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Ngoài ra, thực hiện tạm ứng tiền lương, trả lương đối với người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của công ty.

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá 500 tấn và 8.000 tá trứng gia cầm từ EAV

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BCT cho biết trong năm 2016, áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu lần lượt là 500 tấn và 8.000 tá. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 05/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu cấp (viết tắt là C/O form EAV) mới được áp dụng hạn ngạch trên.

Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp.

Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng.

(trích  VietNambiz)

Share this post