Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 10 Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử, hướng dẫn hồ sơ thầu EPC, hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế rừng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10. Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg về việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10. Tổng [...]