Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc: Góp phần tích cực thay đổi diện mạo “tam nông”

Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc: Góp phần tích cực thay đổi diện mạo “tam nông”

Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc: Góp phần tích cực thay đổi diện mạo “tam nông”

Quán triệt nhận thức việc xây dựng và phát triển Quỹ Tín dụng Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển KT-XH ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, 10 năm thành lập và hoạt động, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc (Hậu Lộc) dần trở thành người bạn đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế.

Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc được cấp phép hoạt động năm 2008 với 90 thành viên; vốn pháp định 500 triệu đồng. Qua 10 năm, cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nhân viên dần được củng cố, nâng cao về chất lượng đã góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, chức năng được giao. Bằng các hoạt động tuyên truyền, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc đã giúp người dân nhận thức sâu sắc về lợi ích của việc tham gia gửi tiền, vay tiền tại quỹ. Không chỉ vậy, quỹ còn tư vấn cho thành viên mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp.

Với sự hỗ trợ về nguồn vốn từ quỹ tín dụng, những năm qua ngư dân địa phương đã đầu tư thêm về trang thiết bị, tàu thuyền phục vụ đánh bắt, mở rộng quy mô nuôi trồng từ đó nâng cao năng suất, sản lượng, gia tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản. Ông Lê Văn Dương – Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc cho biết hiện nay tổng nguồn vốn của quỹ đạt gần 70 tỷ đồng với 1.023 thành viên. Số vốn cho vay năm 2018 là hơn 129,3 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ người dân trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề; vay tiêu dùng chiếm tỷ lệ thấp hơn. Để tăng cường huy động vốn, năm qua HĐQT, ban điều hành quỹ đã có nhiều giải pháp phù hợp với tình hình địa phương và thu được những kết quả đáng khích lệ. Theo tổng hợp, số vốn huy động đạt gần 50 tỷ đồng, tổng dư nợ 61,9 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo UBND xã Hoà Lộc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Hòa Lộc nhân đại hội cổ đông.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo UBND xã Hoà Lộc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Hòa Lộc nhân đại hội cổ đông.

Nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Hòa Lộc sau khi tiếp cận được nguồn vốn từ quỹ đã mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi  hoặc kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đại diện một số hộ cho biết: Bắt tay vào phát triển kinh tế trong điều kiện thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện từ nguồn vốn vay của quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc các hộ gia đình trên địa bàn đều đã có cơ sở để đầu tư vào phát triển, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Thực tế cho thấy, qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc được chính quyền địa phương đánh giá cao về vai trò hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển. Kết quả chung đạt được về KT-XH, xóa đói giảm nghèo của địa phương là một trong những minh chứng rõ nhất cho đóng góp của quỹ. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 57 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc hoạt động ổn định và không ngừng phát triển đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương. Điều đó cũng cho thấy đây là mô hình hợp tác phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

Chia sẻ về những định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Hòa Lộc Lê Thị Tiên cho biết: Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn về vốn đối với nhân dân, tăng cường sự tương trợ giữa các thành viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống và làm giàu chính đáng. Đây cũng là cách để đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, nhà nước và địa phương, góp phần tích cực thay đổi diện mạo “tam nông” trên quê hương Hòa Lộc.

(Trích vanhoadoisong)

Để cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng ngày một tốt nhất cho khách hàng, Qũy tín dụng nhân dân Hòa Lộc đã chọn Công ty cổ phần NGV là đơn vị thực hiện tin học hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh tiền tệ của Quỹ, nhằm mục tiêu cung cấp tới khách hàng dịch vụ tài chính ngân hàng hiệu quả nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp Phần mềm QTDND eFUND sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và ngày càng thịnh vượng của Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Lộc.

Share this post