Quỹ Tín dụng nhân dân Khánh Thành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ V

Quỹ Tín dụng nhân dân Khánh Thành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ V

Quỹ Tín dụng nhân dân Khánh Thành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2019.

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2015, Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Khánh Thành, huyện Yên Khánh đã tổ chức “Đại hội Đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2015 – 2019”. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Tâm – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khánh Thành và 198 Đại biểu thành viên Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Khánh Thành về dự đông đủ.

Đồng chí Lê Thị Tâm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại Hội.

Đồng chí Lê Thị Tâm, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại Hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2010 – 2014 đã tăng thêm 202 thành viên so với nhiệm kỳ trước. Tổng nguồn vốn hoạt động đến cuối năm 2014 là 48.937.236.200 đồng, số dư nợ cho vay là 44.005.925.000 đồng, tỷ lệ nợ xấu không có. Kết cấu cho vay của Quỹ khá đa dạng như cho vay theo mục đích sử dụng vốn (sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng, ngành nghề khác), cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, cho vay theo tính chất đảm bảo bằng sổ tiền gửi…

Từ những hình thức huy động, cho vay vốn đa dạng, trong nhiệm kỳ 2010 – 2014, Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Khánh Thành đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, tổng doanh thu trong nhiệm kỳ là 5.817.618.100 đồng trong đó lợi nhuận sau thuế là 460.567.000 đồng, tổng số thuế nộp vào ngân sách Nhà nước là 114.833.100 đồng.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị mới gồm 03 người và Ban kiểm soát mới gồm 03 người. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung thảo luận phấn đấu trong nhiệm kỳ 2014- 2019 đưa tổng nguồn vốn hoạt động đạt 69,9 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đến 2019 là 69 tỷ đồng.

( trích lienminhhtxtinhninhbinh)

Share this post