Tag - chuyển tiền liên ngân hàng

Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Chức năng Vấn tin khả năng thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD cho phép người sử dụng tạo lệnh vấn tin khả năng thanh toán hiện tại và các thông tin tổng hợp chuyển nợ/chuyển có trong ngày của hội sở tổ chức tín dụng (CIHO). Cách thức để vấn tin khả năng thanh toán như sau: Bước [...]

Quy trình giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên CF-eBank

Quy trình kế toán giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: Kế toán [...]

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Ở bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu quy trình tác nghiệp mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng trên hệ thống chuyển tiền liên thanh toán ngân hàng CITAD. Quy trình tác nghiệp đó được thực hiện như sau: Quy trình tác nghiệp hàng ngày của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán [...]