Tag - chuyển tiền CITAD

Hơn 100 triệu người sẽ dùng thanh toán di động NFC năm 2016

Hơn 100 triệu người sẽ dùng thanh toán di động NFC năm 2016 Giá trị giao dịch thông qua các thiết bị di động hỗ trợ NFC được dự báo sẽ đạt mức hơn 30 tỷ USD trong năm nay. Đây là báo cáo mới nhất được công bố bởi hãng nghiên cứu Strategy Analytics mới đây. Theo đó, doanh số của phân khúc này cũng tăng vọt, từ mức 30 tỷ USD năm 2016 lên 45 tỷ trong năm 2017, [...]

Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Chức năng Vấn tin lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD cho phép người sử dụng tạo lệnh vấn tin lệnh chuyển tiền đi trong ngày để kiểm tra tình trạng hiện thời của lệnh tại Trung tâm thanh toán. Cách thức để vấn tin lệnh chuyển tiền đi như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: [...]

Đăng ký cảnh báo quyết toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ đăng ký cảnh báo số dư tài khoản quyết toán cho phép hội sở chính của tổ chức tín dụng (CIHO) định nghĩa và đăng ký nhận các cảnh báo tương ứng từ trung tâm xử lý trong trường hơp số dư tài khoản đạt ngưỡng cảnh báo. Nghiệp vụ này được thực hiện trên hệ thống chuyển [...]

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như : Loại lệnh thanh toán Ngày hạch toán Đơn vị gửi Đơn vị nhận Số tiền Các công việc xử lý [...]

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như : Loại lệnh thanh toán Ngày hạch toán Đơn vị gửi Đơn vị nhận Số tiền Các công việc xử lý một [...]

Trả lời hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán. Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ [...]

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán. Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân [...]

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Hủy lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Hủy lệnh thanh toán được thực hiện khi đơn vị khởi tạo đã gửi lệnh đi và lệnh này đã chuyển tới Trung tâm xử lý nhưng chưa được xử lý hạch toán (lệnh giá trị cao) hoặc chưa tính hạn mức (lệnh giá trị thấp) và có yêu cầu Hủy bỏ lệnh thanh toán chưa được hạch toán Việc hủy lệnh thanh toán được thực [...]

Duyệt lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Duyệt trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch [...]

Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến Ở [...]

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến Ở [...]

Gửi lại lệnh chuyển tiền đi không thành công chuyển tiền CITAD

Quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện ở hai chức năng: Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý: Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, người dùng có quyền [...]

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh [...]

Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh [...]

Tạo lệnh thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tạo lệnh thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh chuyển [...]

Quy trình xử lý lệnh thanh toán chuyển tiền CITAD

Quy trình xử lý lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Lệnh thanh toán: là các lệnh chuyển tiền đi hoặc đến từ một đơn vị thành viên trực tiếp của hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD đến một thành viên trực tiếp khác. Lệnh thanh toán bao gồm: Lệnh chuyển nợ giá trị thấp Lệnh chuyển nợ giá trị cao Lệnh chuyển có giá trị thấp Lệnh chuyển có giá trị cao Bù [...]

Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng CITAD

Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Công việc đầu ngày của người có quyền Quản trị hệ thống hoặc Kiểm soát liên hàng phải thực hiện trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD là thiết lập ngày giao dịch cho hệ thống. Việc đó được thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Xử lý đầu ngày Chức năng xử lý đầu [...]

Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Mở khóa truy cập hệ thống Thống kê truy cập ứng dụng Thống kê hết hạn mật khẩu Thống kê không sử dụng chương trình Thống kê thông tin sử dụng chương trình. Việc giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực [...]

Quản lý và thiết lập tham số trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý  và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Thiết lập và quản lý thông tin ngân hàng (Đơn vị thành viên) Thiết lập và quản lý tham số kết nối cơ sở dữ liệu Thiết lập và quản lý các yếu tố kiểm tra Việc quản lý và thiết [...]

Ngân hàng nhà nước bất ngờ hạ lãi suất tiền gửi USD

NHNN bất ngờ hạ lãi suất tiền gửi USD của cá nhân về 0% Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo chính thức hạ lãi suất tiền gửi bằng USD cá nhân về 0% và có hiệu lực từ ngày mai 18/12. Theo đó, để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang [...]