Tag - mở sổ tiết kiệm

Mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam. Thủ tục mở sổ tiết kiệm (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN): Người gửi tiền phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và xuất trình các giấy tờ sau: Đối với người gửi tiền là [...]