Tag - Tiền gửi tiết kiệm

Gửi thêm tiền vào sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thủ tục gửi thêm tiền (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN): Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh, mô hình quản lý của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo việc nhận tiền gửi tiện lợi, chính xác và an toàn tài sản Đối với giao dịch gửi tiền vào thẻ [...]

Mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam. Thủ tục mở sổ tiết kiệm (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN): Người gửi tiền phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và xuất trình các giấy tờ sau: Đối với người gửi tiền là [...]

Thiết lập sản phẩm huy động vốn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

“Quỹ tín dụng nhân dân được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức cá nhân khác bằng đồng Việt Nam” (trích Điều 36, thông tư 04/2015/TT-NHNN). Như vậy, theo quy định này các hình thức huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân thường bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận [...]