Thu gốc lãi theo bảng kê trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Một số Quỹ tín dụng nhân dân có phát sinh hoạt động cho vay đối với các khách hàng trong cùng nhóm, cùng một tổ chức hoặc khu vực, ví dụ: Cho vay cán bộ nhân viên trong trường học, bệnh viện, tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước…. Thông thường, khách hàng sẽ được vay với thời hạn giống nhau, giải ngân và thu gốc lãi vào một ngày cố định. Đến ngày thu nợ, cán bộ [...]

Thu gốc lãi theo từng hợp đồng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Qũy tín dụng nhân dân và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay như sau: Các kỳ hạn trả nợ gốc Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả gốc hoặc theo từng kỳ hạn riêng Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc [...]