Thu gốc lãi theo từng hợp đồng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thu gốc lãi theo từng hợp đồng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Qũy tín dụng nhân dân và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay như sau:

 • Các kỳ hạn trả nợ gốc
 • Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả gốc hoặc theo từng kỳ hạn riêng
 • Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, phải chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn.
 • Trường hợp trả nợ trước hạn, có thể thỏa thuận về điều kiện, số lãi vốn vay, phí phải trả

Căn cứ kỳ hạn trả nợ gốc, lãi của khoản vay, cán bộ tín dụng phải thường xuyên theo dõi tiến độ trả nợ của khách hàng vay thông qua chứng từ, sổ sách kế toán (sao kê) và các phần mềm về quản lý khoản vay, thông báo bằng văn bản trước ngày trả nợ cho khách hàng đối với thu lãi và gốc khoản vay.

Các trường hợp thu gốc lãi thường xảy ra bao gồm:

 • Thu gốc lãi đúng hạn: Gốc và lãi được thu theo đúng kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng tín dụng.
 • Thu gốc lãi trước hạn: Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, số lãi phải trả chỉ tính từ ngày vay đến ngày trả nợ. Nếu có sự thỏa thuận về điều kiện, mức phí trả nợ trước hạn giữa người vay và Quỹ tín dụng nhân dân phải được ghi vào hợp đồng tín dụng.
 • Thu gốc lãi quá hạn: Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định và thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng (Trích Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng)

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

Bước 1: Thu gốc lãi

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Thu gốc lãi tiền vay (Shift +6)
thu-goc-lai-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình thu gốc lãi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn hợp đồng giao dịch, nhập hình thức thanh toán, thông tin gốc lãi phải trả theo kế hoạch hoặc nhập trực tiếp trên giao diện
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK tính lãi” để xem và in bảng kê tính lãi
 • Nhấn nút “BK N.Quỹ” để lập bảng kê tiền mặt
 • Nhấn nút “Xuất TS” để xuất tài sản đảm bảo
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chọn đúng hợp đồng cần thu gốc lãi, hình thức thanh toán.
  • Lựa chọn “Tất toán” khi thu hết gốc lãi của hợp đồng.
  • Chỉ xuất tài sản đảm bảo khi “Tất toán” hợp đồng tín dụng
  • Bảng kê tiền mặt chỉ lập được đối với các đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch 1 cửa và sử dụng phân hệ ngân quỹ.
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch thu gốc lãi chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.
  • Truy cập danh sách hợp đồng tín dụng để xem và kiểm tra lại lịch sử giao dịch của hợp đồng.
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F3: Xem thông tin hồ sơ tín dụng
  • F6: Xem Thông tin GD thu gốc lãi khác phát sinh trong ngày
  • Ctrl + Alt + P: In bảng kê tính lãi

Bước 2: Xuất tài sản đảm bảo

 • Từ bước 1 –> Nhấn nút “Xuất tài sản” hoặc truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Tài sản đảm bảo –> Giao dịch nhập – xuất tài sản đảm bảo
xuat-tai-san-dam-bao-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình xuất tài sản đảm bảo trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin hợp đồng thế chấp, thông tin tài sản đảm bảo và thông tin giao dịch.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý lựa chọn trong trường hợp xuất 1 phần tài sản
  • Bỏ qua bước này nếu là giao dịch thu gốc lãi thông thường và hợp đồng chưa tất toán
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch xuất ngoại bảng chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện
  • F3: Xem thông tin hợp đồng thế chấp
  • F6: Xem Thông tin GD xuất ngoại bảng khác phát sinh trong ngày.

Share this post