Thu gốc lãi theo bảng kê trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thu gốc lãi theo bảng kê trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Một số Quỹ tín dụng nhân dân có phát sinh hoạt động cho vay đối với các khách hàng trong cùng nhóm, cùng một tổ chức hoặc khu vực, ví dụ: Cho vay cán bộ nhân viên trong trường học, bệnh viện, tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước…. Thông thường, khách hàng sẽ được vay với thời hạn giống nhau, giải ngân và thu gốc lãi vào một ngày cố định. Đến ngày thu nợ, cán bộ tín dụng phải lập danh sách gốc, lãi phải thu của nhóm khách hàng.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Thu gốc lãi theo bảng kê
thu-goc-lai-bang-ke-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình thu gốc lãi theo bảng kê trên Phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sản phẩm, khu vực cần lấy khế ước, chọn danh sách khế ước cần tính lãi, nhập điều kiện tính lãi và người giao dịch
 • Nhấn nút “Tính lãi” để tính số tiền lãi phải thu
 • Nhấn nút “In bảng kê” để xem kết quả và in bảng kê tính lãi phải thu
 • Nhấn nút “Lưu mới” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In giao dịch” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý lọc danh sách khế ước cần thu gốc lãi, điều kiện tính lãi (đặc biệt là trường tính lãi đến ngày) chính xác, tài khoản hạch toán và người giao dịch chính xác
  • Bảng kê tiền mặt chỉ lập được đối với các đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch 1 cửa và sử dụng phân hệ ngân quỹ.
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch thu gốc lãi chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch

Share this post