Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16-18% trong năm 2016

Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16-18% trong năm 2016

Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16-18% trong năm 2016

Đó là mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra cho năm 2016 đầy triển vọng.

Năm 2015 khép lại với nhiều biến động mạnh liên quan đến ngành ngân hàng. Năm 2016 được nhiều chuyên gia dự báo là sẽ bắt đầu của một giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi như: Kết quả của giai đoạn gặp nhiều khó khăn, những cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, 2016 cũng được đánh giá là năm ngành ngân hàng sẽ gặp không ít thách thức đối với yêu cầu tăng trưởng ổn định bền vững, tăng trưởng đi vào chiều sâu; những thách thức từ hội nhập cũng như môi trường kinh tế chính trị trên thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với việc giá dầu giảm mạnh, sự giảm tốc và điều chỉnh tái cấu trúc của nền kinh tế Trung Quốc và diễn biến quan hệ phức tạp do xung đột địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới.

Trong năm 2016, nhìn nhận vấn đề về ngân hàng nói chung và kinh tế nói riêng, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một số chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện như: Tăng trưởng tín dụng khoảng 16-18%; tăng trưởng vốn huy động khoảng 17-19%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và kết quả kinh doanh, tăng trưởng dương cao hơn năm 2015.

Trong năm 2016, dự đoán tín dụng tăng trưởng khoảng 16-18%

Trong năm 2016, dự đoán tín dụng tăng trưởng khoảng 16-18%

Về giải pháp thực hiện, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, ngân hàng Trung ương trên cơ sở cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, của Ngân hàng trung ương – tổ chức triển khai thực hiện với các giải pháp hành động cụ thể, hiệu quả gắng liền với thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của thành phố nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng và kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, phát triển bền vững trong năm 2016 cùng những năm tiếp theo.

Trong thời gian này, ngân hàng cũng sẽ tiến hành thực hiện các giải pháp, xây dựng các chương trình để tập trung vốn cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển công nghiệp hỗ trợ – lĩnh vực sẽ tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế bền vững cũng như tăng trưởng tín dụng an toàn trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, đảm bảo đạt được kết quả vững chắc, hệ thống ngân hàng phát triển hiệu quả và cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tương lai, sẽ hình thành và phát triển nhiều hơn các thương hiệu ngân hàng mạnh, các công ty tài chính, cho thuê tài chính trên thị trường tiền tệ trong nước và khu vực, hướng đến đạt mục tiêu của Nghị quyết X của thành phố, xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực.

Trong năm 2016, khuyến khích mở rộng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn theo hướng đẩy mạnh các hoạt động thanh toán khu vực công, thực hiện thành công các hoạt động thanh toán qua tài khoản tại các cơ sở y tế công, trường học, bệnh viện công. Trong quá trình này tổng kết các mô hình thanh toán đã và đang được thực hiện để mở rộng và phát triển.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ điện tử, dịch vụ thẻ, internet banking… gắng liền với các biện pháp về dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng cáo, hoạt động marketing đảm bảo tiện ích tối đa cho khách hàng: thu hút và ngày càng có nhiều khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đối với dịch vụ thẻ đối với đối tượng cán bộ, công nhân qua lương qua tài khoản để những đối tượng này sử dụng thẻ thanh toán ngày càng phổ biến hơn, tạo sự lan tỏa chung cho các đối tượng cư dân khác nhằm thay đổi lớn thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư.

Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống POS để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt qua thẻ ngân hàng. Trong đó, mở rộng tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường để tạo thói quen sử dụng thẻ ở bộ phận tầng lớp dân cư, người lao động.

( trích nguoiduatin)

Share this post