Thực hiện tính lãi cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện tính lãi cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được chia lãi căn cứ vào tổng mức góp vốn, mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên tại Quỹ tín dụng nhân dân và do Đại hội thành viên quyết định, phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn trả lãi vốn góp cổ phần sẽ lấy từ lợi nhuận không chia sau khi trích lập các quỹ theo quy định của NHNN. Mức lãi suất để tính lãi vốn góp cổ phần phụ thuộc vào lợi nhuận sau khi trích lập quỹ và mức lãi suất bình quân của lãi suất cho vay trong năm ( tỷ lệ lãi suất để trả lãi vốn góp cổ phần không được vượt quá tỷ lệ lãi suất bình quân của lãi suất cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân trong năm)

Công thức tính lãi cổ phần như sau:

Lãi cổ phần= Số tiền góp vốn cổ phần * Tỉ lệ lãi suất * Thời gian gửi

Trong đó, tỉ lệ lãi suất có thể được tính theo công thức sau ( tùy từng đơn vị):

 • Tỉ lệ lãi suất (ngày) = Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ/( Tổng số tiền góp vốn cổ phần*360)
 • Hoặc Tỉ lệ lãi suất ( ngày) = Trung bình cộng của tỉ lệ lãi suất áp dụng cho vay khách hàng/360

Các thông tin quản lý về tính lãi vốn cổ phần bao gồm:

 • Loại vốn góp
 • Tỉ lệ tính lãi cổ phần
 • Khu vực địa bàn tính lãi vốn góp
 • Ngày tính lãi cổ phần

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng thành viên –> Thành viên góp vốn –> Giao dịch tính lãi cổ phần
tinh-lai-co-phan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện tính lãi cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn khu vực cần tính lãi, nhập điều kiện tính lãi, nhập thông tin giao dịch và thông tin người giao dịch.
 • Nhấn nút “Tính lãi” để thực hiện tính lãi cho các sổ góp vốn
 • Nhấn “Lưu mới” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Xem kết quả” đển in Danh sách cổ phần, danh sách cổ phần xác lập hoặc cổ phần thường xuyên
 • Nhấn “In giao dịch” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chọn chính xác thời gian cần tính lãi từ ngày đến ngày, chọn loại cổ phần cần tính lãi, tỷ lệ tính lãi hoặc số tiền cố định khi tính lãi
 • Chọn chính xác tài khoản hạch toán trả lãi cổ phần và giao dịch viên thực hiện trả lãi.
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch tính lãi cổ phần.

Share this post