Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc


nhan_dien_4_loai_cay_ty_do_du_nhap_ve_viet_nam_1Đây là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước nêu tại Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Theo đó, thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc cho tổ chức tín dụng. Khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận về việc trả lãi hoặc chưa trả lãi trong thời gian ân hạn.

Thông tư 25/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10-12-2018.

Trích Hà Nội mới.

Share this post