Các ngân hàng cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 12 nghìn tỷ đồng

Các ngân hàng cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 12 nghìn tỷ đồng

Các ngân hàng cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 12 nghìn tỷ đồng

 Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tính đến cuối năm 2018, tổng dư nợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (NH, TCTD) trên toàn địa bàn đạt 21.048 tỷ đồng, tăng 12,46%, tương đương 2.332 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn 8.630 tỷ đồng, chiếm 41%; dư nợ cho vay trung, dài hạn 12.418 tỷ đồng, chiếm 59% tổng dư nợ.

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Hòa Bình đáp ứng nguồn vốn vay sản xuất cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Hòa Bình đáp ứng nguồn vốn vay sản xuất cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh thông thường ngắn hạn của các ngân hàng thương mại từ 6,5 – 10%/năm (phổ biến 8,5-9%/năm), trung và dài hạn từ 10,5 – 11,5%/năm; các quỹ tín dụng nhân dân cho vay ngắn hạn từ 10,8 – 12%/năm, trung, dài hạn 10,8-13,2%/năm. Lãi suất cho vay tiêu dùng phổ biến ở mức 11%/năm đối với ngân hàng thương mại và 12-13,2% đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Về cho vay các lĩnh vực ưu tiên, các NH, TCTD cho vay nông nghiệp, nông thôn trên 12 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% tổng dự nợ, tăng gần 13% so với năm 2017; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 20% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ công nghiệp, xuất khẩu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch dư nợ còn thấp.
(Theo báo Hòa Bình)

Share this post