Hơn 90% các Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Hơn 90% các Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Hơn 90% các TCTD có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%                                                                             Hơn 90% các TCTD có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của phần đông các Tổ chức tín dụng đều được nhận định giảm rõ rệt trong năm 2015 và kỳ vọng tiếp tục giảm trong năm 2016.

Theo Kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các Tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, thống kê, NHNN tiến hành, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt trong năm 2015 so với năm 2014.

Cụ thể, báo cáo cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của phần đông các Tổ chức tín dụng đều được nhận định giảm rõ rệt trong năm 2015 và kỳ vọng tiếp tục giảm trong năm 2016. Tính đến cuối năm 2015, trên 90% Tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của họ đang ở mức dưới 3%, chỉ có một vài Tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của đơn vị mình còn ở mức trên 3%.

Ngoài ra, thanh khoản của toàn hệ thống Tổ chức tín dụng tiếp tục ở trạng thái dồi dào đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Trong Quý I/2016, mặc dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế tăng cao, 55% Tổ chức tín dụng tin tưởng thanh khoản của hệ thống tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt như hiện nay, 41% Tổ chức tín dụng kỳ vọng thanh khoản tiếp tục tốt hơn nữa đối với cả VNĐ và ngoại tệ.

Theo đánh giá của các Tổ chức tín dụng, các yếu tố nội tại và khách quan trong môi trường kinh doanh của các Tổ chức tín dụng đều được cải thiện rõ nét hơn trong năm 2015 so với năm 2014, trong đó “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ” là 2 nhân tố khách quan được nhận định có sự cải thiện mạnh mẽ nhất.

Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng năm nay được nhận định tăng lên rõ rệt so với năm ngoái và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn trong năm tới, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng gia tăng mạnh nhất.

Hơn 90% Tổ chức tín dụng nhận định mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tại thời điểm cuối năm 2015 đang ở mức bình thường và thấp, có xu hướng giảm rõ rệt so với năm 2014 và được kỳ vọng tiếp tục xu hướng ổn định hoặc giảm trong năm 2016 ở tất cả các nhóm khách hàng, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm khách hàng TCKT, sau đó là nhóm khách hàng cá nhân và các Tổ chức tín dụng khác.

( trích cafef)

Share this post