Lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều

Lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều

Lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiềuNgân hàng

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tuần từ 14-18/12/2015, giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tăng khá mạnh, tuy nhiên lãi suất giao dịch biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt từ 1 tháng trở xu

Cụ thể, tổng doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đạt xấp xỉ 162.278 tỷ đồng (bình quân 32.456 tỷ đồng/ngày), tăng 33.275 tỷ đồng so với tuần từ 07 – 11/12/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 44.817 tỷ đồng (bình quân khoảng 8.963 tỷ đồng/ngày), giảm 198 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần (chiếm 35% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 53% và 23% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

So với tuần từ 07 – 11/12/2015, lãi suất giap dịch VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng không thay đổi ở kỳ hạn 1 tuần, tuy nhiên có sự biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đổi chiều giảm 0,02%/năm xuống còn 4,67%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tiếp tục tăng lần lượt đến mức 4,92%/năm và 4,98%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 07 – 11/12/2015, lãi suất bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt là 0,06%/năm; 0,09%/năm và 0,10%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng trong tuần:

Qua
đêm
1
tuần
2
tuần
1
tháng
3
tháng
6
tháng
9
tháng
VND 4,67 4,84 4,92 4,98 5,09 5,30 6,50
USD 0,23 0,35 0,64 0,56 0,99 2,28

(trích thoibaonganhang)

Share this post