Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm lách luật gói 30.000 tỷ

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm lách luật gói 30.000 tỷ

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm lách luật gói 30.000 tỷ

Trước những thông tin phản ánh một số ngân hàng cho biết sẽ tính lãi suất vay thương mại với dư nợ gói 30.000 tỷ sau ngày 01/06/2015, Ngân hàng nhà nước nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 01/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước.

NHNN nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn

              NHNN nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn

Trước thực trạng trên, ngày 14/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi một số ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Do vậy, ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước hay chưa.

Cụ thể: Phần dư nợ được giải ngân từ ngày ngân hàng nhà nước kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2015/TT-NHNN, các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan. Nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm ngân hàng nhà nước kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Ngân hàng thương mại báo cáo kết quả kết quả kiểm tra, rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về NHNN (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) chậm nhất ngày 17/3/2016.

(trích anninhtiente)

Share this post