Ngân hàng NN ban hành 2 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực CSTT

Ngân hàng NN ban hành 2 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực CSTT

Ngân hàng NN ban hành 2 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực CSTT

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngân hàng nhà nước.

thu tuc hanh chinh ngan hangTheo đó, ngân hàng nhà nước ban hành 2 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực chính sách tiền tệ, gồm: Thủ tục công nhận thành viên nghiệp vụ thị trường; Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên nghiệp vụ thị trường.

Đồng thời, ngân hàng nhà nước công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực chính sách tiền tệ, gồm: Thủ tục đề nghị cấp mới (thu hồi) mã khóa truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ thị trường mở (số hồ sơ của thủ tục hành chính này là: B-NHA-183502-TT); Thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở (số hồ sơ của thủ tục hành chính này là: B-NHA-183577-TT).

Căn cứ pháp lý của các thủ tục hành chính mới và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên là Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính mới ban hành được đăng tải chi tiết tại mục Dịch vụ công trên Website ngân hàng nhà nước.

(theo thoibaonganhang)

Share this post