Ngân hàng NN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số

Ngân hàng NN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số

NHNN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và chứng thực chữ ký số

Ngày  18/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2015/TT-NHNN  Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Muốn biết thông tin đầy đủ, mời Quý bạn đọc download theo đường link sau: 28-TT-NHNN           

Share this post