Quy định về tài sản bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Quy định về tài sản bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Cụ thể, Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký giao dịch bảo đảm; chế độ báo cáo và trách nhiệm của các bên đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản thế chấp cho [...]

Ban hành Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở

Ban hành Quy định mới về nghiệp vụ thị trường mở Thống đốc NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 42/2015/TT-NHNN quy định nghiệp vụ thị trường mở. Thống tư 45/2015/TT-NHNN thay thế cho các văn bản: Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNNcủa Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở; Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường [...]

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

NHNH Ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân                                                                                Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hành Nhà nước ký ban hành Thông [...]

Một số Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng

NHNN ban hành sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng Ngày 04/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà [...]

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản

NHNN ban hành thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản Ngày 09/12/2015 vửa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam ban hành Thông tư số 26/2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Để có nội dung đầy đủ về văn bản số 26/2015/TT/NHNN, mời Quý bạn đọc download [...]

Ngân hàng NN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số

NHNN quy định về việc quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và chứng thực chữ ký số Ngày  18/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2015/TT-NHNN  Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Muốn biết thông tin đầy đủ, mời Quý bạn đọc download theo đường link sau: 28-TT-NHNN    [...]

NHNN ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật

NHNN ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/12/2015, theo Thông tư số 29/2015/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Để có thông tin đầy đủ mời Quý bạn [...]

Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước

  Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước Theo văn bản số 9783/NHNN-TTGSNH, Ngày 14/7/2015 Ngân hàng Nhà Nước đã có công văn trả lời toàn bộ những câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư số 04/2015/TT-NHNN về quy định hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cả nước. Để  nắm rõ toàn bộ nội dung câu trả của văn bản mời Quý Quỹ và Quý [...]