Ngành ngân hàng quyết duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Ngành ngân hàng quyết duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Ngành ngân hàng quyết duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ban hành Kế hoạch hành động với nhiều chỉ tiêu, mục đích và phần việc phân công cụ thể trong giai đoạn tới

nganh ngan hang duy tri no xau duoi 3Theo đó, ngành ngân hàng sẽ phải nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Cụ thể, trong giai đoạn tới toàn ngành ngân hàng khẩn trương xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 nhằm cơ cấu lại căn bản. Cải thiện chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng, phấn đấu duy trì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong nhóm 30 nước đứng đầu theo đánh giá của World Bank. Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020, phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là nợ xấu của tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, tổ chức triển khai các giải pháp mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường theo phương án được phê duyệt, đồng thời từng bước hình thành thị trường mua bán nợ.

Ngân hàng nhà nước yêu cầu rà soát, xây dựng và hoàn thành phương án đơn giản hóa các thủ tục hàng chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước, đảm bảo cắt giảm tối đa 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai, thực hiện Trang điện tử về quản lý vay, trả nợ nước ngoài. Tuyên truyền việc sử dụng Trang điện tử đến các doanh nghiệp nhằm cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động vay, trả nợ nước ngoài.

Trong giai đoạn tới, ngành ngân hàng sẽ tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

(laodongthudo)

Share this post