Ngv Group – Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên

Ngv Group – Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên

Ngv Group – Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên

z1174250087334_f38bd5a90e3fbe6ac500dffdff98ca2f

Nhân viên chính là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Với lý do đó, Ban lãnh đạo NGV GROUP luôn chú trọng tới việc đảm bảo sức khỏe cho nhân viên bằng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty.

Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 16/11/2018 Công ty cổ phần NGV tổ chức khám sức khỏe tổng thể cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại bệnh viện đa khoa Medlatec.

z1174250107791_582b25bf10244a69342c477d3e0d5712Tất cả nhân viên NGV GROUP đều được tiến hành đầy đủ các bước khám sức khỏe định kỳ và các xét nghiệm cần thiết trong việc chuẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh lý.

Mục tiêu của NGV GROUP là luôn phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và sản phẩm dịch vụ. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm là hoạt động trong dự án phát triển nâng cao đời sống sức khỏe cho từng nhân viên, và với hoạt động này được NGV GROUP nâng cao chất lượng qua từng năm.

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên không chỉ là phương pháp kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của người lao động, mà còn góp phần thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo NGV GROUP tới đời sống tinh thần sức khỏe của anh chị em nhân viên.

Share this post