Tag - chuyển tiền CITAD

Quản lý máy khi kết nối hệ thống chuyển tiền CITAD

Quản lý và định danh các máy khi kết nối và thao tác trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý và định danh các máy khi kết nối và thao tác trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD tăng cường tính bảo mật cho hệ thống. Đây là mức bảo mật thứ 2 sau người dùng đăng nhập hệ thống. Ngoài việc phải đăng nhập hệ thống với tên người [...]

Quy trình quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Quản lý người sử dụng Quản lý nhóm người sử dụng Phân quyền cho nhóm người sử dụng Việc đăng ký và quản lý người sử dụng cũng như nhóm người sử dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện [...]

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Quy trình tác nghiệp của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Ở bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu quy trình tác nghiệp mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng trên hệ thống chuyển tiền liên thanh toán ngân hàng CITAD. Quy trình tác nghiệp đó được thực hiện như sau: Quy trình tác nghiệp hàng ngày của tổ chức tín dụng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán [...]

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD dành cho các tổ chức tín dụng (các đơn vị thành viên) bao gồm các thành phần sau: TAD Gateway: về bản chất là một tiến trình chạy ngầm của hệ thống, cung cấp các chức năng cho phép xử lý tự động giao dịch giao tiếp với hệ thống CoreBanking qua hai hình thức cơ [...]