Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Giới thiệu tổng quan về hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD dành cho các tổ chức tín dụng (các đơn vị thành viên) bao gồm các thành phần sau:

 • TAD Gateway: về bản chất là một tiến trình chạy ngầm của hệ thống, cung cấp các chức năng cho phép xử lý tự động giao dịch giao tiếp với hệ thống CoreBanking qua hai hình thức cơ bản: file Text có cấu trúc hoặc Table trong CSDL.
 • TAD WEB (Hệ thống xử lý giao dịch): là phần mềm tương tác với người sử dụng được xây dựng trên môi trường Web-base cung cấp các tiện ích cho phép xử lý các nghiệp vụ của hệ thống thanh toán.
 • TAD COMM (Chương trình Truyền thông): Chương trình truyền thông cung cấp các chức năng cho phép kết nối và xử lý các yêu cầu gửi nhận và đồng bộ dữ liệu giữa đơn vị thành viên (Hệ thống xử lý giao dịch) và Hệ thống xử lý trung tâm.

Hệ thống xử lý giao dịch TAD WEB bao gồm 3 nhóm chức năng sau:

 • Quản lý vận hành: Bao gồm các chức năng liên quan đến Quản lý danh mục, Quản lý người dùng, Quản lý tham số, Giám sát truy cập
 • Xử lý giao dịch trong ngày: Xử lý đầu ngày; Xử lý trong ngày (Tạo lệnh thanh toán; Hủy lệnh thanh toán; Hoàn chuyển lệnh thanh toán; Tra soát giao dịch; Truy vấn dữ liệu); Xử lý cuối ngày
 • Xử lý và khắc phục sự cố: Sao lưu, phục hồi dữ liệu; Phục hồi giao dịch trong ngày từ trung tâm xử lý vùng (RCP)

Chương trình Truyền thông TAD COM bao gồm các nhóm chức năng sau:

 • Quản lý tham số hệ thống: Quản lý tham số kết nối, tham số cập nhật phiên bản ..v..v.
 • Vận hành hệ thống: Kết nối, Hủy kết nối, Gửi giao dịch, Nhận dữ liệu, Yêu cầu nhận file, Cập nhật file ..v..v.
 • Các chức năng khác: Sao lưu, phục hồi dữ liệu, Dọn dẹp dữ liệu, Export giao dịch ..v..v.

Cách thức truy cập hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD như sau:

Khi mở cửa số Internet Explore Browser và nhập vào đường dẫn đến địa chỉ cài đặt Web server CITAD, màn hình đăng nhập hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD hiển thị như sau:

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-dang-nhap

 

Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu được cung cấp bởi người Quản trị hệ thống và nhấn nút “Đăng nhập” để đăng nhập hệ thống.

Giao diện và các phím chức năng trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-giao-dien

Trong đó:

1: Thanh menu  chính của hệ thống

2: Các nút chức năng chung của giao diện. Trong đó:

 • Đóng: cho phép đóng giao diện hiện tại
 • Thêm mới: Gọi đến giao diện thêm mới dữ liệu
 • Chi tiết: Gọi đến giao diện xem thông tin chi tiết về một hay nhiều giao dịch được chọn
 • Truy vấn: Truy vấn thông tin giao dịch theo các điều kiện lọc được cấp tại khung thông tin truy vấn

3: Khung thông tin truy vấn: chứa các điều kiện truy vấn được cung cấp bởi hệ thống cho các chức năng khác nhau

4: Tổng số dữ liệu được hiển thị tại lưới dữ liệu

5: Lưới dữ liệu – Hiển thị kết quả tìm kiểm truy vấn dữ liệu

6: Tên các cột dữ liệu: cho phép sắp xếp lưới dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

7: Danh sách các trang dữ liệu

8: Tên giao diện

9: Biểu tượng chuyển đổi tiếng Anh tiếng Việt

10: Tên của người dùng đang đăng nhập hệ thống

11: Nút chức năng thoát khỏi hệ thống

12: Phím chức năng quay trở lại trang Home

13: Ngày giao dịch của hệ thống

Trên đây là những chia sẻ của NGV về các phân hệ chức năng, cách thức đăng nhập và giao của hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV hy vọng rằng những thông tin trong bài viết sẽ mang lại hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc.

Share this post