18 quỹ tín dụng nhân dân tham gia hệ thống chuyển tiền điện tử

18 quỹ tín dụng nhân dân tham gia hệ thống chuyển tiền điện tử

18 quỹ tín dụng nhân dân tham gia hệ thống chuyển tiền điện tử                                                                  chuyển tiền điện tử

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng giao dịch tại các quỹ tín dụng nhân dân (TDND), từ đầu năm đến nay Ngân hàng HTX Việt Nam Chi nhánh Nam Định đã thử nghiệm hoạt động chuyển tiền và nhận tiền điện tử thông qua dự án CF-eBank của Ngân hàng HTX Việt Nam. Qua quá trình thử nghiệm, Ngân hàng HTX Việt Nam Chi nhánh Nam Định đã có thêm 8 quỹ tín dụng nhân dân thành viên đủ điều kiện tham gia dịch vụ chuyển tiền điện tử được kết nạp vào hệ thống chuyển tiền điện tử, bao gồm các Quỹ: Nghĩa Hùng, Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng); Hải Minh, Hải Phương, Hải Phong (Hải Hậu); Ninh Vân (Xuân Trường); Trực Thắng (Trực Ninh) và Hoành Sơn (Giao Thủy). Đến nay, qua 2 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã có 18 quỹ tín dụng nhân dân được tham gia hệ thống chuyển tiền điện tử. Trong đó, huyện Hải Hậu có 3 quỹ, huyện Xuân Trường có 2 quỹ, huyện Nam Trực có 1 quỹ, huyện Nghĩa Hưng có 3 quỹ, huyện Trực Ninh có 5 quỹ, huyện Giao Thủy có 2 quỹ và Thành phố Nam Định có 2 quỹ.

Việc tham gia chuyển tiền điện tử thành công giúp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nâng cao sức cạnh tranh, phát huy tốt hiệu quả các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại do Ngân hàng HTX Việt Nam cung cấp trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhận tiền, chuyển tiền của mọi đối tượng khách hàng./.

 ( trích báo namdinhonline)

Share this post