Các đơn vị Quỹ tín dụng trên địa bàn Bắc Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg

Các đơn vị Quỹ tín dụng trên địa bàn Bắc Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg

Các đơn vị Quỹ tín dụng trên địa bàn Bắc Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành tại Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng đến năm 2020 , định hướng đến năm 2030 do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 25/4/2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn có Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND )… trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại Hội nghị

                                            Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 36 chi nhánh NHTM, 26 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 01 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Thực hiện chỉ đạo của NHNN, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp và người dân, phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Ninh. Theo đó: Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,9% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm 55,1% tổng dư nợ…

Trong Quý I/2019, các chi nhánh ngân hàngtrên địa bàn tiếp tục dành nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho các ngành, lĩnh vực, chương trình tín dụng trọng điểm theo tinh thần chỉ đạo của NHNN, của tỉnh tiếp tục, cụ thể như: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 21.500 tỷ đồng (chiếm 26,8% tổng dư nợ) với hơn 126 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 27,7 tỷ đồng của 02 khách hàng doanh nghiệp; Dư nợ cho vay đối với DN nhỏ và vừa đạt 15.000 tỷ đồng (chiếm 18,7 % tổng dư nợ) với 2.300 DN còn dư nợ…

Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND. Trong đó, tập trung thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống QTDND theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” theo định hướng “Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của QTDND hiện có đi đôi với mở rộng vững chắc các QTDND mới ở khu vực nông thôn”; nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành QTDND; tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Đại diện NHNN cũng phổ biến nội dung Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 23/1/2019 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận những kết quả tích cực của hệ thống các QTDND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng “Tín dụng đen”, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương có QTDND và yêu cầu các Sở, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

(Trích NHNN)

Share this post