Trả lời hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán.

Các công việc xử lý một nghiệp vụ hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tại đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán
  • Tạo yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
  • Kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
 • Tại đơn vị nhận lệnh thanh toán
  • Trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán
  • Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu cách thức để tạo và kiểm soát yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán, Ở bài viết này NGV sẽ tiếp tục giới thiệu về cách thức tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Các bước để tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến

Chức năng Tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến cho phép kế toán liên hàng trả lời các lệnh hoàn chuyển đến cho các lệnh chuyển tiền đã được hoạch toán. Giao diện Tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến như sau:                                                                                      chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-ds-lenh-yeu-cau-hoan-chuyen

 1. Trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến

Yêu cầu hoàn chuyển đến sau khi đã được Kiểm soát liên hàng (KSLH) duyệt xác thực giao dịch đến, người có quyền Kế toán liên hàng (KTLH) tiến hành trả lời hoàn chuyển.

Để trả lời lệnh hoàn chuyển đến, chọn lệnh hoàn chuyển cần trả lời tại danh sách và nhấn nút Chi tiết để xem nội dung từng giao dịch và trả lời tại giao diện Tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến.                                                                                            chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tao-tra-loi-yeu-cau-hoan-chuyen

 • Nếu không chấp nhận hoàn trả giao dịch thì chọn trả lời là Từ chối và nhập vào lý do từ chối
 • Nếu chấp nhận hoàn trả giao dịch thì chọn trả lời là Chấp nhận.
 • Nhấn nút Tạo trả lời để hoàn thành trả lời lệnh yêu cầu hoàn chuyển.
Bước 2: Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến

Chức năng Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến cho phép kiểm soát liên hàng thực kiểm soát các lệnh trả lời hoàn chuyển được tạo và duyệt bởi kế toán liên hàng. Giao diện Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến hiển thị như sau :                                       chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-yeu-cau-hoan-chuyen

 1. Duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển

Trường hợp 1: Duyệt đồng thời nhiều giao dịch.

Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều lệnh trả lời hoàn chuyển đến chọn lệnh trả lời hoàn chuyển cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận duyệt lệnh trả hoàn chuyển.

Trường hợp 2: Duyệt từng giao dịch.

Chọn một hay nhiều lệnh trả lời hoàn chuyển cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Duyệt trả lời hoàn chuyển đến  sẽ được hiển thị như sau:                                                                                                   chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-yeu-cau-hoan-chuyen-ctiet

 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại lệnh trả lời hoàn chuyển chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.

Trên đây là cách thức để tạo và duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post