Những điều không được làm khi giải thể Quỹ tín dụng nhân dân

Những điều không được làm khi giải thể Quỹ tín dụng nhân dân

Những điều không được làm khi giải thể Quỹ tín dụng nhân dân

(Trích Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/11/2018)

thong-tu-23-ngan-hang-nha-nuoc

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Đáng chú ý là quy định về các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của QTDND.

Theo đó, kể từ ngày Đại hội thành viên QTDND thông qua đề nghị thu hồi giấy phép đối với QTDND giải thể tự nguyện hoặc NHNN chi nhánh có văn bản yêu cầu QTDND lập hồ sơ đề nghị giải thể, QTDND, người quản lý, người điều hành, người lao động của QTDND không được thực hiện các hành vi sau:

  • Cất giấu, tẩu tán tài sản của QTDND, hoàn trả vốn góp của thành viên;
  • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
  • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của QTDND;
  • Cầm cố, thế chấp, tặng cho và cho thuê tài sản của QTDND;
  • Ký kết thỏa thuận, hợp đồng mới trừ các thỏa thuận, hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động;
  • Chuyển tiền, tài sản của QTDND ra nước ngoài.

    Xem thêm chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/11/2018. 

 

Share this post