Lập hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Theo điều 17, quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng quy định: “Việc cho vay của Tổ chức tín dụng và khách hàng vay phải được lập thành hợp đồng tín dụng. Hợp đồng tín dụng phải có nội dung về điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức đảm bảo, giá trị tài sản đảm bảo, phương thức trả nợ và những cam kết khác được các bên thỏa thuận”.

Quy trình lập hợp đồng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Nhập hợp đồng tín dụng (Shift +4)

lap-hop-dong-tin-dung-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình lập hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân eFUND

 • Nhập thông tin khách hàng, thông tin khoản vay, thông tin kế hoạch trả nợ và thông tin tài sản đảm bảo.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin hợp đồng
 • Nhấn nút “Lập KH trả nợ” để lập kế hoạch trả nợ
 • Nhấn nút “In giấy nhận nợ” để in giấy nhận nợ
 • Nhấn nút “Giải ngân” để giải ngân
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý: chọn chính xác loại hợp đồng, sản phẩm, đối tượng vay, thời gian và số tiền vay, hình thức trả gốc lãi
  • Đối với tài sản đảm bảo: Chú ý chọn đúng hợp đồng thế chấp và nhập giá trị đảm bảo của tài sản đó cho hợp đồng này (trong trường hợp một tài sản đảm bảo cho nhiều hợp đồng, ví dụ 1 HĐTC giá trị 100 triệu thế chấp cho 2 HĐTD. HĐTD số 1 60 triệu, HĐTD số 2 là 40 Triệu, vậy ta người dùng nhập 60 triệu giá trị TSĐB cho hợp đồng số 1 và 40 triệu sẽ tự động hiển thị cho HĐTD số 2)
  • Trong trường hợp khách hàng chưa tồn tại, yêu cầu đăng ký khách hàng thành viên
  • Nếu là kế toán nhập hợp đồng tín dụng thì tiến hành lập giao dịch giải ngân ngay sau khi lập hợp đồng tín dụng.
  • Truy cập danh sách HĐTD để xem lại thông tin HĐTD.
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • Ctrl + H: Lập kế hoạch trả nợ
  • Ctrl + G: Lập giao dịch giải ngân

Share this post