Xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ngân hàng điện tử CF-eBank

Xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Hoàn chuyển là nghiệp vụ được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán.

Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank được thực hiện như sau:                                       Quy-trinh-xu-ly-GD-hoan-chuyen-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-cf-ebank

Tại quy trình này, lệnh hoàn chuyển được xử lý thông qua các bước sau:

Tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) và Quỹ tín dụng nhân dân (QCF)

 • Bước 1: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển và phải nhập một số thông tin của lệnh hoàn chuyển như sau: Số yêu cầu; Ngày lập yêu cầu hoàn chuyển; Lý do yêu cầu hoàn chuyển; Số tiền phải trả: phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trong lệnh thanh toán gốc
 • Bước 2: Kiểm soát kế toán (KSKT) kiểm tra thông tin trên lệnh hoàn chuyển.
 • Trường hợp phát hiện có sai sót, chuyển trả cho KTCT xử lý.
 • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh hoàn chuyển để chuyển cho KTCT tại chi nhánh ngân hàng hợp tác (CN) xử lý. Nếu Ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh hoàn chuyển chưa được KTCT tại CN duyệt, thoái lại cho KTCT xử lý
 • Bước 3: Duyệt trả lời các yêu cầu hoàn chuyển từ các đơn vị khác gửi tới
 • Khi có trả lời về yêu cầu hoàn chuyển từ các đơn vị khác gửi tới, KSKT tại PGD&PCF thực hiện Duyệt trả lời các yêu cầu hoàn chuyển từ các đơn vị khác gửi tới.

Tại chi nhánh ngân hàng hợp tác

 • Bước 1: KSCT kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh hoàn chuyển:
 • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh hoàn chuyển bị sai, chuyển trả cho PGD&PCF.
 • Nếu đúng, thực hiện duyệt lệnh hoàn chuyển để chuyển cho KSKT tại CN kiểm soát. Nếu Duyệt xong mới phát hiện sai sót và lệnh hoàn chuyển chưa được KSKT tại CN duyệt, thoái lại cho PGD&PCF xử lý.
 • Bước 2: KSCT kiểm tra lại toàn bộ thông tin lệnh hoàn chuyển:
 • Trường hợp phát hiện thông tin lệnh hoàn chuyển bị sai, chuyển trả cho KTCT tại CN xử lý. Khi đó KTCT sẽ phải thực hiện chuyển trả lại cho PGD&PCF
 • Nếu đúng, thực hiện kiểm soát và ký chữ ký điện tử (CKĐT) lên lệnh hoàn chuyển. Nếu ký xong mới phát hiện sai sót và lệnh hoàn chuyển chưa được gửi đi, thoái lại cho KTCT tại CN xử lý.

Lưu ý:

 • Đối với các lệnh hoàn chuyển có tình trạng là: KSKT tại PGD&PCF đã thoái/ KSKT tại PGD&PCF đã trả lại thì KTCT tại PGD&PCF có thể sửa/ xóa các lệnh hoàn chuyển đó
 • KTCT tại CN và KSKT (tại CN và PCF&PGD) chỉ được phép thoái lại những lệnh hoàn chuyển do chính KTCT và KSKT đó đã duyệt
 • KTCT chỉ được phép sửa/ xóa những lệnh hoàn chuyển do chính KTCT đó tạo ra
 • KTCT chỉ được phép lập yêu cầu hoàn chuyển cho những lệnh thanh toán có trạng thái là thành công

Trên đây là Quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy trình trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post