Thay đổi lãi suất hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thay đổi lãi suất hợp đồng tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu.

Một khoản vay có thể chỉ áp dụng mức lãi suất cố định từ lúc giải ngân cho đến khi thanh toán hết hoặc có thể áp dụng nhiều mức lãi suất khác nhau phụ thuộc vào chính sách cho vay của tổ chức tín dụng, sản phẩm vay và thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng cho vay với khách hàng. Các thông tin về lãi suất được ghi nhận trong điều khoản của hợp đồng tín dụng. Bắt đầu từ ngày áp dụng, số tiền lãi cho vay sẽ được tính theo mức lãi suất mới. Khi có sự thay đổi về lãi suất khác với thỏa thuận ban đầu, tổ chức tín dụng cần phải thông báo cho khách hàng vay.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Thay đổi lãi suất
Màn hình giao diện thay đổi lãi suất hợp đông trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện thay đổi lãi suất hợp đông trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 

 • Chọn khu vực, sản phẩm có hợp đồng cần thay đổi lãi suất, nhập thông tin tìm kiếm nâng cao, thông tin lãi suất mới và ngày áp dụng lãi suất mới.
 • Nhấn nút “Áp dụng” để áp dụng lãi suất mới
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin thay đổi lãi suất
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác hợp đồng cần thay đổi lãi suất, kết hợp tìm kiếm nâng cao để lọc chính xác hợp đồng cần thay đổi lãi suất
  • Nhập đúng lãi suất mới và ngày áp dụng. Chú ý back-up dữ liệu trước khi thay đổi lãi suất cho hàng loạt hợp đồng.
  • Kiểm tra lại lãi suất mới đã được áp dụng cho hợp đồng hay chưa bằng cách mở tab lịch sử lãi suất trong mỗi hợp đồng.

Share this post