Nên công khai điều kiện vay tín chấp

Nên công khai điều kiện vay tín chấp

Nên công khai điều kiện vay tín chấp

Các TCTD thường yêu cầu người đi vay tín chấp chứng minh năng lực tài chính, quy mô quản trị, hiệu quả kinh doanh và mức độ tin cậy, sự minh bạch trong kinh doanh, hạch toán kế toán…

Rất nhiều DN hiện chưa có đầy đủ thông tin điều kiện vay vốn tín chấp trong các NHTM.

Trong một cuộc đối thoại với chính quyền địa phương mới đây ở Q.9, TP.HCM, một DN hỏi ngân hàng “tiềm lực tài chính” là gì mà TCTD nào cũng đòi hỏi khi DN đề nghị vay tín chấp. Cán bộ ngân hàng giải thích tiềm lực tài chính là vốn của DN, đơn vị sản xuất kinh doanh phải có lãi liên tục trong thời gian gần nhất và có mở tài khoản tiền gửi tiền vay, thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, được ngân hàng xếp hạng tín dụng hạng A sẽ là những điều kiện hàng đầu để được xét cho vay tín chấp

nen cong khai dieu kien vay tin chapTín dụng ngân hàng là một hoạt động có điều kiện. Trong đó việc cho vay tín chấp là một sản phẩm không có tài sản thế chấp, đòi hỏi DN phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ. Các TCTD thường yêu cầu người đi vay tín chấp chứng minh năng lực tài chính, quy mô quản trị, hiệu quả kinh doanh và mức độ tin cậy, sự minh bạch trong kinh doanh, hạch toán kế toán… Và thực tế là các DNNVV hiện rất khó đáp ứng những điều kiện này.

Nhiều ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng cho vay tín chấp với những quy định cụ thể và chặt chẽ. Tuy nhiên, hầu hết các điều kiện cho vay tín chấp của các ngân hàng ngoại, hiện DNNVV không thể đáp ứng được, nhất là hình thức cho vay tín chấp theo tiêu chuẩn, điều kiện và đánh giá khách hàng.

Chẳng hạn, với những công ty nhỏ, thì các ngân hàng ngoại không phân tích báo cáo tài chính và thẩm định dự án như với các công ty lớn, mà tính theo hiệu quả kinh doanh của DN vay vốn trong vòng một năm gần nhất và tính doanh thu ngày tương lai để xét điều kiện cho vay tín chấp.

Cũng cần phải nói thêm, một số ngân hàng nội hiện nay chưa công khai điều kiện cho vay tín chấp để người đi vay được biết. Thậm chí nhiều ngân hàng còn sử dụng thuật ngữ “cho vay tín chấp” như một cách quảng bá hình ảnh, dễ gây hiểu lầm.

( thoibaonganhang)

Share this post