Ngân hàng Quân đội tăng vốn lên 16.311 tỷ đồng

Ngân hàng Quân đội tăng vốn lên 16.311 tỷ đồng

Ngân hàng Quân đội tăng vốn lên 16.311 tỷ đồng

Sau khi nhận sáp nhập với Công ty tài chính cổ phần sông Đà (SDFC), vốn điều lệ của ngân hàng MB đã tăng từ 16.000 tỷ đồng lên 16.311 tỷ đồng, tương đương với 1.631 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

ngan hang quan doi tang von dieu le

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – mã: MBB) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, sau khi phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân đội theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 16.000 tỷ đồng lên 16.311 tỷ đồng, tương đương với 1.631 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 10/3-17/3/2016, MBB đã phát hành thêm 31,18 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10 nghìn đồng/cp.

Cơ cấu cổ đông của ngân hàng MB sau đợt phát hành:

ngan hang quan doi tang von dieu le

Share this post