NGV GROUP cập nhật thành công Thông tư 35 cho gần 300 QTDND

NGV GROUP cập nhật thành công Thông tư 35 cho gần 300 QTDND

NGV GROUP cập nhật thành công Thông tư 35 cho gần 300 QTDND

Nhân viên NGV GROUP hỗ trợ cập nhật Thông tư 35

                                                                                                                             Nhân viên NGV GROUP hỗ trợ cập nhật Thông tư 35      

Thông tư 35 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng…

Với yêu cầu của NHNN về Thông tư 35 là các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo.

Ngoài những yêu cầu trên, trong thời gian qua NHNN có thay đổi liên tục về mẫu biểu và nội dung báo cáo Thông tư 35 dành cho Quỹ tín dụng nhân. NGV GROUP đã gặp không ít những khó khăn khi liên tục phải thay đổi phát triển hệ thống báo cáo để đáp ứng kịp thời những thay đổi của NHNN.

Trước những yêu cầu đó NGV đã chuẩn bị đội ngũ nhân viên phát triển và hỗ trợ có kinh nghiệm, có nghiệp vụ tín dụng ngân hàng để phục vụ cập nhật Thông tư 35 cho các Quỹ tín dụng được tốt nhất.

Hiện tại, NGV đã huy động toàn bộ nhân viên chuyên môn dành hết thời gian phục vụ việc cập nhật và hỗ trợ gửi báo cáo Thông tư 35 cho hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân đã đăng ký nhằm đáp ứng triệt để việc cập nhật và gửi báo cáo chính xác cho các Quỹ tín dụng đã cập nhật Thông tư 35.

Nhân viên NGV GROUP hỗ trợ cập nhật Thông tư 35

Nhân viên NGV GROUP hỗ trợ cập nhật Thông tư 35

Trong nửa đầu tháng 11/2016 – NGV GROUP đã triển khai cập nhật thành công cho hơn 60 Quỹ tín dụng của các tỉnh: Hà Giang, Hà Nam, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Long An, Bắc Ninh…

Tính đến thời điểm hiện tại NGV đã cập nhật thành công Thông tư 35 cho gần 300 Quỹ tín dụng nhân dân trên cả nước.

Những Quỹ tín dụng được cập nhật Thông tư 35 ghi nhận đã gửi mẫu báo cáo thành công, đúng số liệu như quỹ: Các QTDND của tỉnh Ninh Bình điển hình Quỹ Trung Sơn – Ninh Bình; Quỹ Gia Đông, Vạn An – Bắc Ninh; Quỹ Đông Giang – Thái Bình; Quỹ Trị Yên – Long An; Quỹ Ma Lâm, Lộc Tiến – Bình Thuận, Quỹ Nông Trường Mộc Châu – Sơn La, Quỹ….

Theo kế hoạch đưa ra, đến giữa tháng 12 NGV cập nhật hoàn thành Thông Tư 35 cho tất cả những Quỹ tín dụng đã đăng ký. Mục tiêu hoàn thiện tối đa các mẫu báo cáo trong Thông tư 35 được xuất gửi với số liệu chính xác.

Mọi thắc mắc về Thông tư 35 xin liên hệ số điện thoại tổng đài hỗ trợ của NGV: 04 3312 0993

Share this post