NHNN Quảng Trị hướng dẫn xây dựng phương án cơ cấu lại QTDND giai đoạn 2021-2025

NHNN Quảng Trị hướng dẫn xây dựng phương án cơ cấu lại QTDND giai đoạn 2021-2025

Nhằm triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của quỹ tín dụng nhân dân (phương án cơ cấu lại QTDND) giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 23/3/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án cơ cấu lại QTDND theo văn bản số 388/NHNN-TTGSNH ngày 19/01/2023 của NHNN.

Qua đó, đánh giá rõ thực trạng hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và có các giải pháp chỉ đạo củng cố chấn chỉnh tổ chức, hoạt động QTDND trên địa bàn.

Tham dự và chỉ đạo buổi hướng dẫn có đồng chí Nguyễn Đức Đồng – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi hướng dẫn, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tỉnh đã chia sẻ các nội dung liên quan đến Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 689/QĐ-TTg; Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại.

Đại diện Thanh tra, giám sát ngân hàng chi nhánh thực hiện hướng dẫn cụ thể cách thức và nội dung xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của QTDND.

Đại diện các QTDND trình bày các câu hỏi, nêu khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng phương án cơ cấu lại QTDND để được đại diện Thanh tra, giám sát ngân hàng chi nhánh giải đáp và hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, Thanh tra, giám sát ngân hàng chi nhánh cũng đã quán triệt việc chấp hành phương án cơ cấu lại QTDND, cảnh báo và yêu cầu QTDND hạn chế sai sót, tồn tại trong quá trình thực hiện phương án cơ cấu lại theo định hướng của NHNN.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đồng – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao những nỗ lực của các QTDND trong việc củng cố, chấn chỉnh tổ chức và hoạt động trong thời gian qua; Chỉ đạo các QTDND luôn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, luôn chủ động đảm bảo thanh khoản và xây dựng kế hoạch hoạt động đúng mục tiêu tôn chỉ và phù hợp với tình hình địa phương đảm bảo hoạt động của các QTDND luôn an toàn, bền vững, chấp hành đúng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: Nguyễn Xuân Hòa – Thời báo ngân hàng

Share this post