Từ tháng 7/2019, người gửi tiền phải được nhận thông báo khi có thay đổi số dư

Từ tháng 7/2019, người gửi tiền phải được nhận thông báo khi có thay đổi số dư

Từ tháng 7/2019, người gửi tiền phải được nhận thông báo khi có thay đổi số dư

cau-chuyen-dau-tu-co-giup-viec-vndirect

Trên sổ tiết kiệm hay thỏa thuận tiền gửi, các ngân hàng phải nêu rõ các biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi của mình.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 48 và 49/2018 lần lượt quy định về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn vào ngày cuối cùng của năm 2018. Hai thông tư đều có hiệu lực áp dụng từ 5/7/2019.

Một trong những quy định đáng chú ý được NHNN quy định bổ sung là Biện pháp tra cứu khoản tiền gửi và biện pháp thông báo khi có thay đổi.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải cung cấp biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm. Ngoài ra, tổ chức tín dụng và người gửi tiền được thỏa thuận về các biện pháp khác để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm và nhận thông báo của tổ chức tín dụng khi có thay đổi đối với khoản tiền gửi tiết kiệm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm, biện pháp để người gửi tiền tra cứu là nội dung bắt buộc ghi trên thẻ tiết kiệm. Còn với hình thức tiền gửi có kỳ hạn, biện pháp này cũng phải quy định trong thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Tổ chức tín dụng cũng phải niêm yết công khai các biện pháp tra cứu này.

(Trích ndh.vn)

 

Share this post