Ninh Bình: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Ninh Bình: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Ninh Bình: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Chỉ thị số 11 /CT-UBND về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Ninh Bình có 39 QTDND đang hoạt động.

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Ninh Bình có 39 QTDND đang hoạt động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ỵêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các QTDND, đảm bảo các QTDND trên địa bàn tỉnh hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các QTDND trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” (Đề án 1058) và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Đề án 209).

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Chi nhánh NHNN tỉnh tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại chỉ thị này, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Ninh Bình chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHNN tỉnh và chính quyền địa phương trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của các QTDND, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối năm 2018, có 39 QTDND đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với 31.740 thành viên tham gia, chủ yếu là những hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và những hộ kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ./.

 (Nguồn thời báo tài chính Việt Nam)

Share this post